Menu Close

Tehnika samoposmatranja na našem duhovnom putu

Tehnika samoposmatranja je put koji vodi samorazumevanju. Ona predstavlja ključ svake spiritualne prakse jer utire put za radjanjem novih nas. U jogi se to naziva „bivati u ulozi nepristrasnog posmatrača“, odnosno budno posmatrati tokove misli i odvojiti se od emotivnih reakcija koje nam šalje um. Sa ovom praksom mi unosimo svetlo svesti u tamu nesvesnog. Ovakvim pristupom mi lagano postižemo kontrolu nad svojim mehaničkim reakcijama, aktiviramo unutrašnje pročišćenje i oslobadjamo se od programa patnje.

Kako to sve funkcioniše?

Uzmimo za primer naš um koji stalno nešto priča i baca nas čas na jednu, čas na drugu stranu. Neosvešćeni pojedinac će reagovati mehanički na odredjene spoljašnje sadržaje i emotivne nadražaje (ljutna, patnja, gordost, ogorčenost, oholost, ljubomora,opsesija) i smatrati to kao njegovu konačnu i jedinu istinu. On se, dakle, identifikovao sa tim osećajem i unutar njegovih ćelija kreće lavina hemijskih reakcija kao odgovor na to iskreirano umno stanje. Ovde je pojedinac bio motivisan sebičnim interesima i potencijal za unutrašnji samorazvoj i samorazumevanje je izostao. Opet je upao u san i u vlast uma. I tako u nedogled. Neko to čini jedan deo života, neko ceo život, ili nekoliko života…

Da bismo bili uspešni u samoposmatranju, moramo budno posmatrati i uočavati uzroke na psihološkom nivou, kao i motivacije našeg delovanja. Ono što se posmatra je naše trenutno stanje. Da li smo neiskreni, kritični? Pretvaramo se da smo duhovni, saosećajni i krijemo se iza svojih strahova? Da li lako padamo pod uticaj besa i osećaja nemoći? Kako reagujemo na odbijanje, a kako na uspeh, ili neuspeh?

Naravno, proveščemo dosta vremena u našem radu i samoposmatranju, ali ćemo na ovaj način izvežbati naš um tako što mu konstantno zadajemo komande. Te komande predstavljaju samoposmatranje (svih mehaničkih i emotivnih reakcija) na jedan nekritički način, dakle, bez osudjivanja i ponovnog pada u lažnu identifikaciju koje nam je iskreirao naš um. Ako osetimo mržnju ili bes u onome šta posmatramo i izbegnemo nekritičnost, zablokiraćemo rad na sebi i upašćemo ovde u zamku. Objektivno posmatranje je od izuzetnog značaja. Svakako da ovakav rad na sebi nije ni malo lak, izuskuje direktno gledanje u „mrak“ našeg uma, često nas dovodeći do bola i odustajanja, neverice i proklinjanja. Ali, znajte da smo na direktnom putu u otkrivanju sebe, i sav bol koji se vremenom javlja je potvrda da napredujemo i da neko pazi na nas. I ta bol je privremena i nije istinita. Mi sada utiskujemo svetlost u naše nesvesno. Ovakvim pristupom, naše unutrašnje putovanje se pokrenulo.

Isto tako, važno je znati šta se treba da posmatramo (imati znanje o tome) i zatim prepoznati negativnu misao ili osećaj (gore napisano) putem tehnike samoposmatranja, ne dozvoljavajući da upadnemo u negativnost uma koja nam krade životnu silu iz nas. Prepoznamo negativnost, odvojimo se od nje, posmatramo je i ne dozvolimo da udjemo u njenu vlast. Nepristrasno je posmatramo, i već posle nekoliko sekundi nemirni talas se stišava i snaga negativnosti iščezava. Otišli smo iznad uma, zadali smo komandu. Mi smo ti koji kreiramo, ne kreira nas naš um. To je važno da razumemo. Ovim putem stvaramo nov život i pokretačku volju (bez koje ništa ne bi bilo moguće), pravimo kvalitetne izbore u našem životu i otvaramo se za Višu Svest.

Korak po korak, mi lagano neutrališemo te male „napasti“ uma unutar nas, spajamo se sa znanjem, osnažujemo i bivamo sve više budna jedinka. Samoposmatranjem se aktivira budnost, ona se nikako ne gubi vremenom, već sve više postaje prisutnija, a mi postajemo slobodniji od svakodnevnih želja i patnje za onim čega nemamo. Razvija se OBJEKTIVNO VIDJENJE SEBE koje vodi u razumevanje onoga šta treba da osvestimo. Zato je ova drevna tehnika toliko moćna jer vremenom postaje jedna prirodna i spontana praksa.

Za istinski rad na sebi je neophodno da prvo budemo iskreni prema sebi. To je duboki impuls za promenom koji donosi stvarno izgradjivanje snage volje i spajanje sa Višim Ja (našom pravom prirodom).

Srećan UNUTRAŠNJI RAD!

S ljubavlju,

Monja

[:]